10.0.0.138 - Đăng Nhập Đổi Mật Khẩu WiFi Modem, Router

Chọn ngôn ngữ:

Địa Chỉ IP 10.0.0.138

Để truy cập trang quản trị router nhập 10.0.0.138 vào thanh URL của trình duyệt hoặc click vào ô bên dưới.

Đăng nhập 10.0.0.138

Làm thế nào để đăng nhập vào 10.0.0.138 ?

Thực hiện theo các bước đơn giản này để đăng nhập vào Router của bạn bằng địa chỉ IP 10.0.0.138.

  1. Mở trình duyệt web và truy cập http://10.0.0.138 hoặc 10.0.0.138 vào thanh URL của trình duyệt.

  2. Một trang đăng nhập sẽ xuất hiện yêu cầu bạn nhập tên người dùng "admin" và mật khẩu "admin".

  3. Nhập tên người dùng và mật khẩu vào các trường được chỉ định.

  4. Bây giờ bạn sẽ đăng nhập vào Bảng điều khiển quản trị của bộ định tuyến.


Những Địa Chỉ IP Thông Dụng