attwifimanager - Đăng Nhập Đổi Mật Khẩu WiFi Modem, Router

Chọn ngôn ngữ:

Địa Chỉ IP attwifimanager

Để truy cập trang quản trị router nhập attwifimanager vào thanh URL của trình duyệt hoặc click vào ô bên dưới.

Đăng nhập attwifimanager

Làm thế nào để đăng nhập vào attwifimanager ?

Thực hiện theo các bước đơn giản này để đăng nhập vào Router của bạn bằng địa chỉ IP attwifimanager.

  1. Mở trình duyệt web và truy cập http://attwifimanager hoặc attwifimanager vào thanh URL của trình duyệt.

  2. Một trang đăng nhập sẽ xuất hiện yêu cầu bạn nhập tên người dùng "admin" và mật khẩu "admin".

  3. Nhập tên người dùng và mật khẩu vào các trường được chỉ định.

  4. Bây giờ bạn sẽ đăng nhập vào Bảng điều khiển quản trị của bộ định tuyến.


Những Địa Chỉ IP Thông Dụng