192.168.100.1 - Login administratora routera sieciowego

Wybierz język:

adres IP 192.168.100.1

Aby uzyskać dostęp do strony administratora routera, wejdź 192.168.100.1 Przejdź do paska adresu przeglądarki lub kliknij pole poniżej.

Zaloguj sie 192.168.100.1

1. Jak się zalogować 192.168.100.1 ?

Wykonaj te proste czynności, aby zalogować się do routera przy użyciu 192.168.100.1 adresu IP.

  1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do http://192.168.100.1 lub 192.168.100.1 w pasku adresu przeglądarki.

  2. Pojawi się strona logowania z prośbą o podanie nazwy użytkownika „admin” i hasła „admin”.

  3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w określonych polach.

  4. Zostaniesz zalogowany do panelu administracyjnego routera.

Co to jest adres IP 192.168.100.1 ?

192.168.100.1 to lokalny adres IP, prywatny lub port 192.168.100.1 to adres routera, którego urządzenia komputerowe podłączone do sieci będą używać do wysyłania żądań danych przez Internet, może być również określany jako IP LAN, IP intranetu, IP sieci prywatnej. Twój router ma również publiczny adres IP. Publiczny adres IP jest używany przez Twojego dostawcę usług internetowych i każdą odwiedzaną witrynę internetową, aby uzyskać informacje o odwiedzanej stronie internetowej, do routera, do routera podczas wysyłania tych danych z powrotem na komputer za pośrednictwem prywatnego adresu IP.

Routery mogą używać wielu adresów IP jako adresów logowania, ale 192.168.100.1 to jeden z popularnych adresów. Należy zauważyć, że domyślny adres dostępu IP jest różny dla różnych marek routerów, a użytkownicy generalnie mogą modyfikować adres domyślny

Wiele osób nie może znaleźć metody logowania do routera bezprzewodowego WIFI w sieci wewnętrznej. Możesz spróbować kliknąć link: http://192.168.100.1 interfejs administratora logowania. Jeśli nie możesz się połączyć, zapoznaj się z naszym artykułem dotyczącym logowania do zarządzania routerem. Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika i hasła, zapoznaj się z instrukcją lub etykietą routera

W porównaniu z publicznym adresem IP, prywatnym adresem IP 192.168.100.1 private jest bezpłatne, a zasób adresu IP jest zapisany, nadaje się do użytku w sieci lokalnej. Prywatny adres IP 192.168.100.1 nie jest dostępny bezpośrednio przez Internet, więc jest bezpieczniejszy niż publiczny adres IP. Prywatny adres IP 192.168.100.1 jest powszechnie używany w domach, szkołach i firmowych sieciach LAN.

Urządzenia w sieci LAN (np. komputery, telefony komórkowe, telewizory internetowe itp.) korzystają z prywatnych adresów IP i łączą się z siecią zewnętrzną przez router. Router posiada zarówno IP sieci wewnętrznej, jak i IP sieci zewnętrznej, działając jako most pośredni. Możesz uzyskać dostęp do interfejsu zarządzania routerem za pośrednictwem adresu sieci lokalnej, aby dokonać powiązanych ustawień. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach różnych routerów.


Common IP Addresses