Wybierz język:

IP address admin

Click the button below to enter the IP router admin admin

Log in admin


1. Jak się zalogować admin ?

Wykonaj te proste czynności, aby zalogować się do routera za pomocą admin adres IP.

    1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do http://admin lub admin w pasku adresu przeglądarki.

    2. Pojawi się strona logowania z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła logowania.

    3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w określonych polach.

    4. Teraz zalogujesz się do panelu administracyjnego routera.

2. Co to za adres IP admin ?

admin to prywatny adres IP używany jako domyślny adres IP w routerach Netgear i D-Link. W przypadku, gdy w tej samej sieci lokalnej znajduje się inny router korzystający z tego samego domyślnego adresu IP, możemy zmienić ten adres IP za pomocą panelu sterowania routera.

3. Co to są domyślne dane logowania admin ?

Najpopularniejsze domyślne dane uwierzytelniające dla adresów IP admin to nazwa użytkownika: admin , Hasła: admin

Common IP Addresses
Xuống cuối trang