Logowanie administratora - Accton

Wybierz język:

adres IP Accton

Aby uzyskać dostęp do strony administratora routera, wejdź Accton Przejdź do paska adresu przeglądarki lub kliknij pole poniżej.

192.168.1.1192.168.0.1192.168.2.1


1. Jak się zalogować Accton ?

Wykonaj te proste czynności, aby zalogować się do routera za pomocą Accton adres IP.

    1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do http://Accton lub Accton w pasku adresu przeglądarki.

    2. Pojawi się strona logowania z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła logowania.

    3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w określonych polach.

    4. Teraz zalogujesz się do panelu administracyjnego routera.

2. Co to za adres IP Accton ?

Accton to prywatny adres IP używany jako domyślny adres IP w routerach Netgear i D-Link. W przypadku, gdy w tej samej sieci lokalnej znajduje się inny router korzystający z tego samego domyślnego adresu IP, możemy zmienić ten adres IP za pomocą panelu sterowania routera.

3. Co to są domyślne dane logowania Accton ?

Najpopularniejsze domyślne dane uwierzytelniające dla adresów IP Accton to nazwa użytkownika: admin , Hasła: admin

Common IP Addresses
Xuống cuối trang