Logowanie administratora - AHOKU

Wybierz język:

adres IP AHOKU

Aby uzyskać dostęp do strony administratora routera, wejdź AHOKU Przejdź do paska adresu przeglądarki lub kliknij pole poniżej.

192.168.16.254


1. Jak się zalogować AHOKU ?

Wykonaj te proste czynności, aby zalogować się do routera za pomocą AHOKU adres IP.

    1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do http://AHOKU lub AHOKU w pasku adresu przeglądarki.

    2. Pojawi się strona logowania z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła logowania.

    3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w określonych polach.

    4. Teraz zalogujesz się do panelu administracyjnego routera.

2. Co to za adres IP AHOKU ?

AHOKU to prywatny adres IP używany jako domyślny adres IP w routerach Netgear i D-Link. W przypadku, gdy w tej samej sieci lokalnej znajduje się inny router korzystający z tego samego domyślnego adresu IP, możemy zmienić ten adres IP za pomocą panelu sterowania routera.

3. Co to są domyślne dane logowania AHOKU ?

Najpopularniejsze domyślne dane uwierzytelniające dla adresów IP AHOKU to nazwa użytkownika: admin , Hasła: admin

Common IP Addresses
Xuống cuối trang