Logowanie administratora - IGNITION Design Labs

Wybierz język:

adres IP IGNITION Design Labs

Aby uzyskać dostęp do strony administratora routera, wejdź IGNITION Design Labs Przejdź do paska adresu przeglądarki lub kliknij pole poniżej.

192.168.1.1


1. Jak się zalogować IGNITION Design Labs ?

Wykonaj te proste czynności, aby zalogować się do routera za pomocą IGNITION Design Labs adres IP.

    1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do http://IGNITION Design Labs lub IGNITION Design Labs w pasku adresu przeglądarki.

    2. Pojawi się strona logowania z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła logowania.

    3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w określonych polach.

    4. Teraz zalogujesz się do panelu administracyjnego routera.

2. Co to za adres IP IGNITION Design Labs ?

IGNITION Design Labs to prywatny adres IP używany jako domyślny adres IP w routerach Netgear i D-Link. W przypadku, gdy w tej samej sieci lokalnej znajduje się inny router korzystający z tego samego domyślnego adresu IP, możemy zmienić ten adres IP za pomocą panelu sterowania routera.

3. Co to są domyślne dane logowania IGNITION Design Labs ?

Najpopularniejsze domyślne dane uwierzytelniające dla adresów IP IGNITION Design Labs to nazwa użytkownika: admin , Hasła: admin

Common IP Addresses
Xuống cuối trang