Logowanie administratora - Top Global

Wybierz język:

adres IP Top Global

Aby uzyskać dostęp do strony administratora routera, wejdź Top Global Przejdź do paska adresu przeglądarki lub kliknij pole poniżej.

192.168.1.1


1. Jak się zalogować Top Global ?

Wykonaj te proste czynności, aby zalogować się do routera za pomocą Top Global adres IP.

    1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do http://Top Global lub Top Global w pasku adresu przeglądarki.

    2. Pojawi się strona logowania z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła logowania.

    3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w określonych polach.

    4. Teraz zalogujesz się do panelu administracyjnego routera.

2. Co to za adres IP Top Global ?

Top Global to prywatny adres IP używany jako domyślny adres IP w routerach Netgear i D-Link. W przypadku, gdy w tej samej sieci lokalnej znajduje się inny router korzystający z tego samego domyślnego adresu IP, możemy zmienić ten adres IP za pomocą panelu sterowania routera.

3. Co to są domyślne dane logowania Top Global ?

Najpopularniejsze domyślne dane uwierzytelniające dla adresów IP Top Global to nazwa użytkownika: admin , Hasła: admin

Common IP Addresses
Xuống cuối trang