3JTech | เข้าสู่ระบบเราเตอร์

เลือกภาษา:

ที่อยู่ IP 3JTech

หากต้องการเข้าถึงหน้าผู้ดูแลระบบของเราเตอร์ ให้พิมพ์ 3JTech ไปที่แถบ URL ของเบราว์เซอร์ของคุณหรือคลิกที่ช่องด้านล่าง.

192.168.1.1192.168.0.1192.168.0.254192.168.1.253tplogin.cntplinkwifi.net


1. วิธีเข้า 3JTech ?

ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อเข้าสู่ระบบเราเตอร์ของคุณด้วย 3JTech ที่อยู่ IP.

    1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ http://3JTech หรือ 3JTech ในแถบ URL ของเบราว์เซอร์

    2. หน้าเข้าสู่ระบบจะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน

    3. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณในช่องที่ให้ไว้

    4. ตอนนี้คุณจะเข้าสู่แผงการดูแลระบบของเราเตอร์ของคุณ

2. ที่อยู่ IP นี้คืออะไร 3JTech ?

3JTech นี่คือที่อยู่ IP ส่วนตัวที่ใช้เป็นที่อยู่ IP เริ่มต้นบนเราเตอร์ Netgear และ D-Link ในกรณีที่มีเราเตอร์อื่นบน LAN เดียวกันที่ใช้ที่อยู่ IP เริ่มต้นเดียวกัน เราสามารถเปลี่ยนที่อยู่ IP นั้นผ่านแผงควบคุมของเราเตอร์

3. ข้อมูลการเข้าสู่ระบบเริ่มต้นคืออะไร? 3JTech ?

ข้อมูลรับรองเริ่มต้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับที่อยู่ IP 3JTech คือชื่อผู้ใช้: ผู้ดูแลระบบ , รหัสผ่าน: ผู้ดูแลระบบ


ที่อยู่ IP สาธารณะ