Địa Chỉ IP 192.168.44.47

Nhấp vào nút bên dưới để vào admin router của IP 192.168.44.47

Đăng nhập 192.168.44.47


1. Làm thế nào để đăng nhập vào 192.168.44.47 ?

Thực hiện theo các bước đơn giản này để đăng nhập vào Router của bạn bằng 192.168.44.47 địa chỉ IP.

    1. Mở trình duyệt web và truy cập http://192.168.44.47 hoặc 192.168.44.47 vào thanh URL của trình duyệt.

    2. Một trang đăng nhập sẽ xuất hiện yêu cầu bạn nhập tên người dùng và mật khẩu đăng nhập.

    3. Nhập tên người dùng và mật khẩu vào các trường được chỉ định.

    4. Bây giờ bạn sẽ đăng nhập vào Bảng điều khiển quản trị của bộ định tuyến.

2. Địa chỉ IP 192.168.44.47 Là Gì ?

192.168.44.47 là địa chỉ IP Private được sử dụng làm địa chỉ IP mặc định trên các router Netgear và D-Link. Trong trường hợp nếu có router khác trên cùng một mạng cục bộ sử dụng cùng một địa chỉ IP mặc định, chúng ta có thể thay đổi địa chỉ IP đó thông qua bảng điều khiển router.

3. Thông tin đăng nhập mặc định của 192.168.44.47 là gì ?

Thông tin đăng nhập mặc định phổ biến nhất cho địa chỉ IP 192.168.44.47 là Tên người dùng: admin , Mật khẩu: admin

Chọn ngôn ngữ: