Wybierz język:

IP address 192.168.44.34

Click the button below to enter the IP router admin 192.168.44.34

Log in 192.168.44.34


1. Jak się zalogować 192.168.44.34 ?

Wykonaj te proste czynności, aby zalogować się do routera za pomocą 192.168.44.34 adres IP.

    1. Otwórz przeglądarkę internetową i przejdź do http://192.168.44.34 lub 192.168.44.34 w pasku adresu przeglądarki.

    2. Pojawi się strona logowania z prośbą o podanie nazwy użytkownika i hasła logowania.

    3. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w określonych polach.

    4. Teraz zalogujesz się do panelu administracyjnego routera.

2. Co to za adres IP 192.168.44.34 ?

192.168.44.34 to prywatny adres IP używany jako domyślny adres IP w routerach Netgear i D-Link. W przypadku, gdy w tej samej sieci lokalnej znajduje się inny router korzystający z tego samego domyślnego adresu IP, możemy zmienić ten adres IP za pomocą panelu sterowania routera.

3. Co to są domyślne dane logowania 192.168.44.34 ?

Najpopularniejsze domyślne dane uwierzytelniające dla adresów IP 192.168.44.34 to nazwa użytkownika: admin , Hasła: admin

Common IP Addresses
Xuống cuối trang